Zobacz Sklep ArtSteel.pl

INWESTOR: Colian Developer sp.z.o.o

ul. Majkowska 32

62-800 Kalisz

 

ZLECENIODAWCA: W.P.I.P – MARDOM sp.z.o.o

ul. Baraniaka 96/98

61-245 Poznań

 

WYKONAWCA: BaluSteel Sp. z o.o.

ul. Prusa 58

64-610 Rogoźno

 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „E” z garażem i uzupełniejącą funkcją handlowo-usługową, stanowiącego etap inwestycji „Osiedle Goplana” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 138/8 arkusz 08, obręb Jeżyce, zlokalizowanej przy ul, Św, Wawrzyńca 11 w Poznaniu wraz

z niezbędnymi robotami przygotowawczymi i pracami określonymi w Umowie”

gdzie firma BaluSteel wykonała następujące prace:

Wykonanie, dostawa i montaż:

  • balustrad balkonowych szklanych,

  • drabin na klatce schodowej,

  • czerpni elewacyjnych,

  • balustrad klatki schodowych,

  • przegrody balkonowe,

  • balustrady zewnętrzne na murku

 

 

 

Zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Sw. Wawrzyńca 11 

Right Menu Icon